Главная / Новости /Общество / Баатар хүбүүдэй эхэ, арадай ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ

Баатар хүбүүдэй эхэ, арадай ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ

01-09-2016

Хангай ехэ Саяан уулын мундаргануудай хормойдохи түхэреэн ехэТүнхэнэй арюухан Аршаан нютагта “Аршаан-Булаг” ансамбль эмхидхэжэ, гуа сэсэн хатан Дарима Санжиевна Галсанова урагшатайгаар хүтэлбэрилдэг.

Хадата Захааминай Далахай нютагта 1955 ондо түрэһэн Дарима Санжиевна Мэлэ-Бортын һургуули дүүргээд, 1972 ондо Буряадай соёл-гэгээрэлэй һургуулида орожо, эрхим оюутаниинь гэжэ тодороо бэлэй. Залуу оюутанай мүшэн мэтэ залитай хаһа түргэн үнгэржэ, Мэлэ нютагтаа ерэжэ, 1992 он болотор амжалта түгэс ажаллаа. Удаань Түнхэнэй аймагай Галбын дунда һургуулида амжалтатай хүдэлөө.

1994 онһоо мүнөө болотор Аршаанай дунда һургуулида таһалгаряагүй хүдэлнэ. Һургуулиингаа талаан бэлигтэй хүүгэдые, Аршаанайнгаа ехэшүүлые суглуулжа, “Аршаан- Булаг” гэжэ ансамбль байгуулаад, хори гаран жэлдэ урагшатайгаар хүтэлбэрилнэ. 2012 ондо Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ гэжэ нэрэ солотой болоһон, удаань “Ажалай ветеран” медаляар шагнагдаһан Дарима Санжиевна Галсановагай хүтэлбэрилдэг “Аршаан-Булаг” ансамбль “Арадай” гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртөө. Бүмбэрсэг дэлхэйе тойроод, ирагуу дуунуудаараа, солгёон хатарнуудаараа, наада зугаагаараа буурал эхэ Буряадаа суурхуулжа ябаһан ансамбль үндэр нэрэдэ хүртэхөөрөөл хүртэһэн, үнэхөөрөөл арадай коллектив ха юм даа.

Захааминай басагад уран бэрхэ гэжэ зүб лэ хэлсэдэг хаш. Дарима Санжиевна ансамблиингаа гэшүүдтэ уран наринаар хубсаһа хунарыень өөрөө урлажа, оёод лэ байдаг. Тиихэдээ элдэбын модельер, оёдолшон гэхэ мэтын мэргэжэлтэдые хүлһэлэнгүй, мүнгэ сангаяа гамнажа, гастрольнуудайнгаашье гаргашые хаадаг юм.

Ашата багшын дэмбэрэлтэ ажал амжалтатайгаар ябуулһанай түлөө Дарима Санжиевна Оросой Холбоото Уласай юрэнхы эрдэмэй хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэнхэй. Теэд эгээл ехэ шагналынь, омогорхолынь гэхэдэ, Дарима Санжиевнагай эрхимэй эрхим шабинар: Екатерина Сажина, Светлана Улзытуева, Туяна Хапхаранова, Валентин Цыденов, Виталий Укоев, Валерий Андыков гээд лэ багшынгаа нангин хэрэгые үргэлжэлүүлһэн шабинарынь олон даа.

Бишье баһа ашата багшын шабинарые ирагуу шүлэгүүдэйнгээ уран үгэнүүдээр магтадагби:

Аялгынгаа хүгжэм бариһан,

Аляахан дангинануудтнай,

Тоолошогүй олон шабинартнай

Тоонто нютагаа суурхуулна.

Һургаһан һайхан багша,

Һураад гараһан эрдэмтэд,

Буряад арадай нэрэ солотон -

Байгал далайн эзэд ябанабди.

Бэлигтэй шабинарынь Уласхоорондын “Корни-2006” гэһэн фестивальда лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, багшынгаа сэдьхэлые баярлуулаа. Тэнгэриин Улас гэгдэһэн Хитадта “Харбин-13” гэһэн фестивальда солото шабинарынь баһал лауреат боложо, багшынгаа сэдьхэлые бүри дэбэргээ даа. Эдэ Уласхоорондын урилдаануудһаа гадуур Дарима Санжиевнагай өөрөөшье болон ансамблиинь абаһан олон тоото грамота, дипломуудынь, баярай бэшэг тэмдэгүүдынь тоолобол, сониной хуудаһанһаа байтагай, ном болохо байха. Ганса соёлой, багшын ажалда Дарима Санжиевна бүхы һаналаа, талаан бэлигээ, шадабарияа зорюулаад ябадаг бэшэ ааб даа. Буряад эхэнэрэй эгээл ехэ үүргые нарин нягтаар дүүргэжэ, Дарима Санжиевна түрэл арадайнгаа нангин гурим заншал сахижа, уг гарбалаа үргэлжэлүүлжэ, бултанай баяр баясхалантай ябахые – Баясхалан; уг удамаа үй түмэнөөр үдэхыень заяаһан – Түмэн; ошор эрдэнеэр ошото замаа отолон ябахаарнь – Ошор гэһэн гурбан эрдэни хүбүүдээ хүлынь дүрөөдэ, гарынь ганзагада хүргэжэ, эрдэмдэ һургажа, мэргэжэл олгожо, ажабайдалай үргэн харгыда гаргаа.

Гурбан баатар хүбүүдэй хүндэтэ эжы, ашата багша, “Аршаан - Булагай” шударгы хүтэлбэрилэгшэ хүндэтэ Дарима Санжиевнада, гэр бүлэдэнь, ансамбльдань, шабинартань барагдашагүй баяр баясхалан хүргөөд, түрэл “Буряад үнэнэйнгөө” дэмжэлгээр Буряад оронойнгоо “Гуа сэсэн хатан” гэжэ алдаршажа ябыт даа гэжэ гүн сагаан сэдьхэлһээн хүсэнэб.

Амгалан БУДАЕВ

Теги: конкурс Буряад Улас Түнхэнэй аймаг Аршаан һуурин Захааминай аймаг Далахай һуурин17:59

Ошоһон жэлнүүдтээ баясан 

16:23

На дороги и мосты в Бурятии потратят 2,9 млрд рублей 

16:17

Под угрозой ареста автомобиля черный лесоруб возместил ущерб природе Бурятии 

16:03

Банзарай Доржын нэрэ бусаагдаха гү?.. 

15:57

В прошлом году за помощью в социальной адаптации обратились свыше 400 бомжей Бурятии 

15:43

Пострадавшая в ДТП жительница Бурятии взыскала с виновного 115 тысяч рублей 

15:38

Шэбэртэдэ шэнэ һургуули бариха хэрэгтэй 

15:03

Улан-удэнку обвиняют в расправе над семьей соседей 

14:57

В Бурятии сократят отчетность учителей 

14:56

Эрдэмтэ багшын энэрхы сэдьхэл 

14:30

Хүгжэмэй һургуулиин амжалта 

14:27

Улан-удэнцы могут отследить движение всего городского транспорта 

14:20

Баян түүхын хуудаһа иран... 

14:10

Для пишущих на бурятском языке юных поэтов может появиться премия им. Николая Дамдинова 

14:02

Зүжэгүүд - ажабайдалай зүнтэйхэн толинууд 

13:55

Реализация «энергосервисного контракта» при модернизации освещения в Улан-Удэ - отличный пример – Вячеслав Наговицын 

13:12

Ёһо заншалаа һэргээхэ үндэһэнэй һур харбаан 

12:56

Буряад хэлээрээ эрхимүүд 

12:19

Первый электронный аукцион на капитальный ремонт дома провели в Бурятии 

11:43

В Бурятии построят девять фельдшерско-акушерских пунктов в 2017 году 

11:25

Четверых уроженцев Забайкальского края задержали с 26 кг марихуаны в Бурятии 

10:59

Байгал шадарай байгаали хайратай 

10:47

Льготы на авиабилеты Улан-Удэ – Москва сохранят в 2017 году 

10:17

В Кабанском районе Бурятии прошли выборы в Совет депутатов МО «Клюевское» 

09:32

Житель Улан-Удэ погиб при пожаре из-за неосторожности при курении 

09:13

Улан-удэнку осудили за работу оператором игорного клуба 

08:30

Сегодня в Бурятии: анонс событий на 19 января 2017 года, четверг 

08:25

Зурхай на ​19 января, 21 лунный день 

08:00

В Бурятии ожидается ветреная погода, температура ночью до -45 градусов 

16:53

Табитай болобол даа, "Үльгэрнай"! 

15:00

Республиканские и городские власти разработают положение об оказании помощи малообеспеченным жителям Бурятии 

14:10

День в истории Бурятии: 18 января 1924 года родился один из самых ярких министров МВД республики Николай Бутуханов 

14:07

Дети раскручивают бренды Бурятии 

13:30

Бурятские водолазы готовят проруби для крещенских купаний  

11:55

Дарья Сафронова из Улан-Удэ стала лауреатом межрегионального конкурса «Юный композитор» 

11:46

"Боярышник" мэтэ спиртын зүйлнүүд үгы хэгдэнэ 

11:44

Художественная гимнастика Бурятии: красиво, но проблемно? 

11:25

Старейшей жительнице Улан-Удэ исполнилось 106 лет  

11:15

Бурятские спортсмены готовятся к Сурдлимпийским играм 

11:05

Путь в Индию бурятских паломников 

10:50

Как на 60-летие республики «Мать-Бурятия» приехала 

10:40

Богослужение на сцене Бурятской филармонии 

10:30

Очередной триумф бурятской примы Ольги Жигмитовой 

10:29

Количество зарегистрированных преступлений в Бурятии сократилось на 15,5% 

10:20

Харгыда һаатабал, яахаб? 

10:20

Иволга «завоевала» Буряад FM 

10:10

«Тайны Селенгинского острога» откроет Бурятия 

10:01

Пенсионный возраст госслужащих в Бурятии начал постепенно увеличиваться 

09:50

Афганский дневник бурятского солдата 

09:41

Абаргануудай амжалта алтан, хүрэл шагналтай 

09:33

Улан-Удэнский авиазавод предложил правительству Бурятии создать региональный стандарт кадрового обеспечения 

08:30

​Сегодня в Бурятии: анонс событий на 18 января 2017 года, среду 

08:15

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 января 

08:00

В Бурятии местами пройдёт умеренный снег, днём до -31 градуса 

Наши издания