Буряад театр «Дорж»  гэһэн шэнэ зүжэгтэ харагшадаа урина

Соёл уралиг 20 jan

Алтан мундарганууд

Соёл уралиг 13 jan

Гартаа дүйтэй Ада

Урлан бүтээлгын үдэр (День хобби) шэнэ һайндэр һүүлэй үедэ тэмдэглэгдэдэг болонхой. Энэ үдэр январиин 17-до тудана. Буряад театрай түрүү артистнууд сүлөө сагтаа өөрын дуратай юуумээр һонирходог, урладаг, бүтээдэг байна.

Үндэр хада уулатай Баргажан голойнгоо нэрэ дээрэ үргэжэ ябаһан Дугарма Цыренова

Бэлигтэй түрэһэн хүн алишье юумэндэ анхаралаа хандуулбал, амжалтада хүрэдэг гэлсэдэг ха юм даа. Үнэхөөрөөшье тиимэ. Бэлигтэй буряад басагадай дундаһаа Дугарма Цыреновае дурдамаар

Үшөө харуулха