Коронавирус үбшэнтэй тэмсээндэ Буряад уласта федеральна бюджетhээ үшөө 189 сая түхэриг дамжуулагдаа

Эдэй засаг 6 nov

​Буряад Уласта кинотеатрнууд нээгдэхэнь

Эдэй засаг 8 oct

Эрхим шанараа тодорхойлон

Буряад Уласай  ажахынууд, эмхинүүд буйлуулдаг эдеэ хоолойнгоо  hайн шанарыень тодорхойлжо, саашань, үргэн дэлгүүртэ гаргажа наймаалха  зорилготойгоор «Гарантия качества – 2020» гэhэн харалганда хабаадаха арга боломжотой.

Үшөө харуулха