Муу шанартай архи, тамхин наймаанда гаран алдаа

Хуули бусын аргаар наймаанда бэлдэгдээд байһан архи болон тамхинай зүйлнүүдые Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотын  дотоодын хэрэгүүдэй таһагай мэргэжэлтэд Россин гвардиин сэрэгшэдэй туһаламжаар элирүүлээ.

Үшөө харуулха