Хүдөө ажахы 10 dec 2020 409

Буряад Уласта энэ үглөөгүүр газар хүдэлөө

Мүнөөдэр, үглөөнэй 5:45 сагта Буряад Уласай Кабанскын аймагай дэбисхэртэ 7,6 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө. Байгал далайһаа баруун хойшоо 16 модо газарта энэ хүдэлөөн боложо, Байгал Шадарай, Ивалгын, Тарбагатайн, Загарайн, Сэлэнгын аймагуудта болон Улаан-Үдэ хотодо энэ үйлэ тодорхойгоор бүридхэгдэбэ. Онсо байдалай талаар Буряад Уластахи управлениин мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр мүнөө 75 бүлгэм байгуулагдажа, газарай хүдэлөөнэй хойшолонгуудые тодорхойлхо зорилготойгоор ажаһуугшадые дулаагаар, зайн галаар хангадаг эмхинүүдые шалгажа эхилэнхэй.

Эрхүү можодо 5-6 балл хүсэтэйгөөр газар хүдэлөө. Буряад ороной олон ажаһуугшад айгаад абаа. Зарим модон гэрнүүдтэ пеэшэн хахараа, аяга шанага, сонхо ехээр ханхинаа гээд дуулдана.

Фото: yandex.ru