Хүдөө ажахы 22 jun 2021 475

​Үбэр Байгалай хизаарай үшөө зургаан аймагта үерэй талаар онсо байдалай гурим абтаба

© фото: pixabay.com

Июниин 22-һоо Үбэр Байгалай хизаарай Александрово-Заводской, Балейскэ, Борзиин, Оловяннын, Нерчинско-Заводской, Шилкинскэ аймагууд үертэ абтажа, онсо байдалай гурим соносхогдоо.

Энээнһээ урид Газимуро-Заводской, Могочинска, Нерчинскэ, Петровск-Забайкальска, Сретенскэ, Чернышевскэ, Шелопугинска аймагуудта, «Автобаза Связи» гэһэн СНТ-дэ, «Ручеек» ДНТ-дэ, Шэтэ гэһэн хотын тойрогой Ивановка – Застепь гэһэн автомобилиин харгыда онсо гурим абтаа һэн.

Фото: pixabay.com