Ниигэм 30 sep 2020 171

​Зурхай - сентябриин 30, гарагай 4, монгол литээр 14

Жаргал баярай үдэр. Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, түрэ найр тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаалда ороходо, бүлэ байгуулхада дэмбэрэлтэй һайн үдэр.

Зүрилдөөтэ хэрэг үүсхэхэдэ, томо-томо хуралдаануудые зарлахада таарамжагүй үдэр.

Аянда гарахада, һахил абахада, мал наймаалхада, хото газарай хэрэгтэ һайн байха.

Ном табихада, хүрэнгэ тарихада хорюултай.

Хулгана, гахай, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Морин, могой жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, баяжахат.