Ниигэм 9 oct 2020 227

​Зурхай - октябриин 9, гарагай 6, монгол литээр 22

15:48 болотор гарза гаража магад. Гэнэ оһол, уйдхар гашуудал, хулгай тонуул ушархадаа болохо. Хурим түрэ, эмшэлгэ, мүн бусадшье шухала хэрэгүүдые үүсхэхэнь хорюултай. 15:48- ай һүүлдэ шэмэг гоёолто зүүхэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэ, хатар наада табиха, һайндэр эмхидхэхэ, тушаал эзэлхэдэ һайн. Юрэнхыдөө, һайн һанаанай хэрэгүүдые үйлэдэхэ хэрэгтэй.

Үзэг бэшэг, зурхайн ном шудалха, гар урлалда һурахада һайн. Харин шэнээр олзын хэрэг эрхилжэ эхилээгүй һаа дээрэ.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, үбшэн һүжэрхэ.