Ниигэм 14 oct 2020 186

​Зурхай - октябриин 14, гарагай 4, монгол литээр 27

Эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэдөө болохо. Үбшэ эмшэлжэ эхилһэнэй хэрэггүй. Гэрлэлгын ёһо гуримууд хорюултай. Харин холын харгыда гарахада, наһа бараһаниие хүдөөлүүлхэдэ, айраг, тараг эдеэшүүлхэдэ һайн. Теэд хурим түрын үйлэнүүдые тэбшэбэл дээрэ.

Хулгана, нохой жэлтэйшүүл урагшаа шармайха, үхэр, луу болон нохой жэлтэн буянай үйлэдэ урагшатай ябаха. Морин, могой жэлтэн аалин аятайханаар ябахал даа.

Үһэеэ абхуулбал – үлзытэй, аза жаргалда