Ниигэм 5 nov 2020 205

​Зурхай - ноябриин 5, гарагай 5, монгол литээр 20

Һанаһан хэрэгээ түргэн бүтээхэ үдэр. Илангаяа шүүхэдэ хандажа, зарга шиидхэхэ, эбтээ орохо, замда гараха, нүүхэ үйлэнүүд урагшатай.

Хара үдэр – тушаал эзэлхэ, газар һэндэхэ, шулуу шорой хүдэлгэхэ, аралжаа наймаа ябуулха, хажуу тээшэнь үнэтэ юумэ үгэхэ үйлэнүүд муу хойшолонтой.

Бар, туулай жэлтэндэ урагшатай, тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – гэдэһэеэ үлдэхэ, ангаха.