Ниигэм 6 nov 2020 379

​Зурхай - ноябриин 6, гарагай 6, монгол литээр 21

Дүйсэн үдэр. Һабаб хуралай эхин.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, гоёхо, найр наада үнгэргэхэ, тушаал эзэлхэ, гэрлэхэ, замда гараха үйлэнүүдтэ һайн.

Ехэ хэрэг эхилһэнэй хэрэггүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэйшүүлэй урагшатай үдэр. Морин, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй һэргэг ябаха үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хэжэг хүрэхэ.