Ниигэм 10 nov 2020 426

​Зурхай - ноябриин 10, гарагай 3, монгол литээр 25

Энэ үдэр Дашинима аад, үшөө дээрэһээнь «Янкон» тудана. Тиимэһээ ехэл һэргэг байха хэрэгтэй: муу юумэн ехэдэхэ. Илангаяа аха дүүнэрээрээ найрлаһанай хэрэггүй. Аргагүй хэрэгэй гарабал: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаад, эхилжэ болохо .

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр.

Үһэеэ абхуулбал –нюдэнэй даралта ехэдэхэ.