Ниигэм 12 nov 2020 355

​Зурхай - ноябриин 12, гарагай 5, монгол литээр 27

Һанаһан хэрэгүүдээ бүтээхэдэ, һайн үдэр. Сүүдтэ хэрэгээ шиидхэхэдэ, эблэрхэдэ, замда гарахада, нүүхэдэ, айраг, тараг эһээхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ һайн.

Хурим түрэ наадахада, бэриин ямаршье үйлэдэ муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – жаргаха.