Ниигэм 26 nov 2020 342

​Зурхай - ноябриин 26, гарагай 5, монгол литээр шэнын 12

Энэ үдэр эбээ таһаржа гү, али арсалдажа, багшатаяа гү, али дүтынгөө нүхэртэй хахасажа болохот. Олзын хэрэг шэнээр эхилхэгүй.

Тушаал эзэлхэдэ, заабари, захиралта, тогтоол тунхаглахада, айраг тараг эһээхэдэ һайн.

Замда гарахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – ами наһанда харша.