Ниигэм 27 nov 2020 395

​Зурхай - ноябриин 27, гарагай 6, монгол литээр шэнын 12 (дабтагдаба)

Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, хатар наада, хурим түрэ, һайн үйлэ хэрэг эмхидхэн үнгэргэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, тогтоол гаргахада, айраг тараг бүрихэдэ һайн.

Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэрые тэмдэглэхэгүй, тэрээндэ хабаатай шухала хэрэг эмхидхэхэгүй, гэрһээ гаргахагүй.

Замда гарахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал –ами наһанда аюултай.