Ниигэм 2 dec 2020 174

​Зурхай - декабриин 2, гарагай 4, монгол литээр 17

Энэ үдэр эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот. Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Замда гарахада, худалдажа абахада болон наймаалхада, наһа барагшадай хэрэг үйлэдэхэдэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.