Ниигэм 9 dec 2020 170

​Зурхай - декабриин 9, гарагай 4, монгол литээр 24

ЗУЛА ХУРАЛАЙ түрүүшын үдэр.

 6:12 саг болотор амидарха арга шадал һалгааха удхатай, эхилһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй. Эмнэлгэ эхилһэнэй хэрэггүй.

6:12 сагһаа хойшо эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Сэрэгэй үйлэ хэрэгүүдтэ болон заргалдахада муу. Замда гарахада, хэлсээгээр нүхэд болоходо, дэлгэрэнгы үйлэ хэрэгүүдтэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хамшаг хүрэхэ.