Ниигэм 17 dec 2020 166

​Зурхай - декабриин 17, гарагай 5, монгол литээр шэнын 3

Энэ үдэр эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Нарай хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, гэрһээ холо гаргахагүй.

Замда гарахада һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – баяжахын тэмдэг.