Ниигэм 22 dec 2020 159

​Зурхай - декабриин 22, гарагай 3, монгол литээр шэнын 8

Эд бараа худалдажа абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, даллага абхуулхада, үрэһэ тарихада һайн.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, харгыда гарахагүй, хурим түрэ наадахагүй, хубсаһа эсхэхэгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – наһан утадхагдаха.