Ниигэм 23 dec 2020 156

​Зурхай - декабриин 23, гарагай 4, монгол литээр шэнын 9

Наһаа утадхахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ – бүхы угаалгын үйлэнүүдтэ, харгыда гарахада, худалдаа наймаа эрхилхэ болон олошоруулха, үдхэхэ хэрэгүүдтэ һайн.

Хурим түрэ наадахагүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэжэ болохо.