Ниигэм 24 dec 2020 212

​Зурхай - декабриин 24, гарагай 5, монгол литээр шэнын 10

Энэ үдэр эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот. Бүхы хэрэг үйлэнүүдтэ урагшагүй үдэр. Илангаяа суглаа хуралда, шухала уулзалгада муу. Замда гарахагүй.

Бар, туулай жэлтэндэ урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – баярлахын, жаргахын тэмдэг.