Ниигэм 26 dec 2020 334

​ Зурхай - декабриин 26, гарагай 7, монгол литээр шэнын 12

Эмнэлгэ болон олзын хэрэг, юрэнь шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. Замда гарахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Урагшатай: айраг тараг бүрихэдэ, тушаал эзэлхэ тухай захиралта гаргуулхада.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – гай тодхор ушарха, ами наһандашье аюултай.