Ниигэм 30 dec 2020 210

​Зурхай - декабриин 30, гарагай 4, монгол литээр 16

15:00 саг болотор эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

15:00 сагһаа хойшо наһаа утадхуулхада, хурим түрэ наадахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ – бүхы угаалгын үйлэнүүдтэ, харгыда гарахада, худалдаа наймаанда болон олошоруулха, үдхэхэ, арьбадхаха хэрэгүүдтэ һайн.

Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, замда гарахагүй, заргалдахагүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэжэ болохо.