Ниигэм 12 jan 2021 260

​Зурхай - январиин 12, гарагай 3, монгол литээр 29

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» боложо ниилэнэ – аминда харша, эхилһэн бүхы хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Эмнэлгэ эхилхэгүй. Наһа барагшын хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада – баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Баялигай хэшэг даллага абахада һайн. Хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – һүнэһэн зайлаха.