Ниигэм 3 mar 2021 218

​Зурхай - мартын 3, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 19

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубаарха». Ямаршье үйлэ хэрэг эхилэлтэгүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Шэнэ гэр барихада, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.