Ниигэм 4 mar 2021 289

​Зурхай - мартын 4, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 21 (20 таһарба)

Гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушарна: «элбэг, дэлбэг». Һанаһан хэрэгүүд урагшатай бүтэхэ, харгы зам урагшатай, нүүхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, та­хяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Айлшадые урихагүй. Харгыда гара­хада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – хэжэг үбшэндэ.