Ниигэм 10 mar 2021 219

​Зурхай - мартын 10, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 27

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада, найр эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн. Хурим түрэ наадахагүй. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – жаргаха.