Ниигэм 24 mar 2021 235

​Зурхай - мартын 24, гарагай 4, буряад-монгол литээр 11

Гарагай уһан махабад одоной хии ма­хабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ ха­хасаха ушар дайралдахадаа болохо. Ехэ хэрэг эхилхэгүй, айлшадые урихагүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг бай­хые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – мэдэрэл һайжарха, ухаан һонор болохо.