Ниигэм 26 mar 2021 251

​Зурхай - мартын 26, гарагай 6, буряад-монгол литээр 13

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада эмхидхэхэдэ, ху­рим түрэ наадахада, баярта ушараа тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн. Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – арга шадал нэмэ­хэ.