Ниигэм 31 mar 2021 135

​Зурхай - мартын 31, гарагай 4, буряад-монгол литээр 18

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубаарал» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада һайн. Илангаяа зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.