Ниигэм 7 apr 2021 228

​Зурхай - апрелиин 7, гарагай 4, буряад-монгол литээр 26

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - баяр баясхалан дэлгэрхэ. Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада, хурим түрэ наадахада, ойн баяр тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, газар хахалхада, айраг, тараг эһээхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн. Шэнэ гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухархын” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баяр, амжалта ерэхэ.