Ниигэм 8 apr 2021 278

​Зурхай - апрелиин 8, гарагай 5, буряад-монгол литээр 27

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, айраг, тараг бэрихэдэ, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргаха.