Ниигэм 9 apr 2021 223

​Зурхай - апрелиин 9, гарагай 6, буряад-монгол литээр 28

Гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушарна: «сиддхи» - һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар абахада, хониной хэшэг даллага абахада һайн. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.