Ниигэм 19 may 2021 286

​Зурхай - майн 19, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 7

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, хүдөө гаргаха гэхэ мэтые тэбшэхэ. Эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, айлшадые урихагүй, хурим түрэ наадахагүй. Шэнын 7-ой үдэр газар уһа ажаллахада, үтэгжүүлхэдэ һайн. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.