Ниигэм 26 may 2021 115

​Зурхай - майн 26, гарагай 4, буряад-монгол литээр 15

Дүйсэн үдэр. Дончод хуралай гол үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, нүүхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, айлшадые урихагүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй, хурим түрэ наадахагүй.

Шэнэ гэр барихада, үрэһэ тарихада, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – бараг һайн гэбэшье, хүнэй һүнэһэнэй толгойдоо ерэдэг хадань, үһэ абалтагүй.