Ниигэм 28 may 2021 177

​Зурхай - майн 28, гарагай 6, буряад-монгол литээр 17

Энэ үдэр “шатаалгын” үдэр гэжэ тоологдодг, ушар иимэһээ хирургическэ операци, шарил галдалга, хурим түрэ хорюултай. Һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мал үүсэлхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, газар абахада, хэһэнэй эблүүлхэдэ, газар хахалхада, айраг тараг бэрихэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн. Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, шарай үнгэ муудаха.