Ниигэм 1 jun 2021 228

​Зурхай - июниин 1, гарагай 3, буряад-монгол литээр 21

Эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Таряа тарихада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.