Ниигэм 3 jun 2021 183

​Зурхай - июниин 3, гарагай 5, буряад-монгол литээр 24

Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, юһэн шухала хэрэгтэ муу.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.