Ниигэм 8 jun 2021 185

​Зурхай - июниин 8, гарагай 3, буряад-монгол литээр 28

Аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ зөөри шэглүүлгэдэ, үрэһэ тарилгада, урьһаламжада, баялигай, амгалан байдалай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.