Ниигэм 9 jun 2021 203

​Зурхай - июниин 9, гарагай 4, буряад-монгол литээр 29

Эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, бэри буулгахагүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, мал худалдахагүй, худалдаа наймаа хэхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.