Ниигэм 11 jun 2021 225

​Зурхай - июниин 11, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 1

Һанаһанаа бүтээхэдэ, газар абахада, газар хахалхада, айраг тараг бэрихэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, худаг малтахада, модо һуулгахада, газар малтахада, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Наһа барагшын хэрэг бүтээхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.