Ниигэм 15 jun 2021 180

​Зурхай - июниин 15, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 5

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, наһа барагшые хүдөө гаргаха, модо отолхо, модоор дархалха, аха дүүнэрээрээ найрлаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.