Ниигэм 23 jun 2021 171

​Зурхай - июниин 23, гарагай 4, буряад-монгол литээр 13

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - һанаһан хэрэгүүд муу хойшолонтой байжа болохо. Эмнэлгэ эхилхэгүй, мал худалдахагүй, хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, гэртэһээ холо эльгээхэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – оролдолгодо.