Ниигэм 30 jun 2021 176

​Зурхай - июниин 30, гарагай 4, буряад-монгол литээр 21

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - гоёхо, шэнэ хубсаһа үмдэхэ, найр наада үнгэргэхэ, шэнэ тушаал эзэлхэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулха, шэнэ гэр бариха, мориной хэшэг даллага абаха, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ үйлэнүүдтэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.