Ниигэм 16 jul 2021 363

​Июлиин 16, гарагай 6, буряад-монгол литээр 7

Хурим түрэ наадаха, эмнэлгэ эхилхэ - юрын шухала хэрэгүүдтэ муу.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.