Ниигэм 31 jul 2021 107

​Июлиин 31, гарагай 7, буряад-монгол литээр 22

Шэнэ хубсаһа үмдэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэ, хурим түрэ наадаха, найр наада эмхидхэхэ, дурасхаалта ушарнуудаа тэмдэглэхэ үйлэнүүдтэ, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, операцида ороходо муу үдэр.

Энэ үдэр илангаяа баруун зүг руу харгыда гарахада муу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ гэбэшье, эдеэ ундан элбэгжэхэ.