Ниигэм 11 aug 2021 159

​Зурхай - августын 11, гарагай 4, буряад-монгол литээр 3

Эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой байжа болохо; эмнэлгэ эхилхэгүй, хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.