Ниигэм 13 aug 2021 88

​Зурхай - августын 13, гарагай 6, буряад-монгол литээр 5

Гээлтэ хороолто, хулгай дээрмэ боложо болохо; хурим түрэ наадахагүй, ехэ хэрэг эхилхэгүй, түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй. Хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.