Ниигэм 18 aug 2021 150

​Зурхай - августын 18, гарагай 4, буряад-монгол литээр 11

Дашинима (Үлзытэ) - амгалан жаргалантай үдэр абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёолто зүүхэдэ, хатар наада, найр эмхидхэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – мэдэрэл, ухаан хурсадаха.