Ниигэм 24 aug 2021 166

​Зурхай - августын 24, гарагай 3, буряад-монгол литээр 17

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу - муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.